Händer under hösten 2019

 4 september  – kursstart kalligrafi (3 gånger)